قیمت انواع پراید

پراید 151 1393 تا 1398

پراید 151

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

پراید صبا 1380 تا 1389

پراید صبا

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

پراید نسیم 1380 تا 1389

پراید نسیم

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,700,000
 سایپا , پراید 131, 1394

قیمت پراید 131 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,500,000
 سایپا , آریو سایپا (S300), 1393

قیمت آریو سایپا (S300) مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 سایپا , تیبا, 1397

قیمت تیبا مدل 1397

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 47,900,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 سایپا , کوییک, 1397

قیمت کوییک مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 سایپا , تیبا, 1397

قیمت تیبا مدل 1397

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,000,000
 سایپا , تیبا, 1398

قیمت تیبا مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
بیشتر ...
 سایپا , آریو سایپا (S300), 1398

قیمت آریو سایپا (S300) مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,000,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ مشکی 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,100,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,000,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,000,000
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 سایپا , پراید 111, 1391

قیمت پراید 111 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 سایپا , تیبا, 1397

قیمت تیبا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,000,000
 سایپا , پراید 131, 1391

قیمت پراید 131 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 262,000,000