خودروهای موجود در نمایشگاه

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1389

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1389

27500000101000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1391

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1391

3200000088000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2 1389

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2 1389

28500000123000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1396

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1396

390000004012کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه