خودروهای موجود در نمایشگاه

پارس خودرو تندر 90 E2+LP 1391

پارس خودرو تندر 90 E2+LP 1391

3350000085000کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو پارس تندر - 1394

پارس خودرو پارس تندر - 1394

3750000012000کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو پارس تندر - 1394

پارس خودرو پارس تندر - 1394

375000002294کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو تندر 90 E2+LP 1389

پارس خودرو تندر 90 E2+LP 1389

28500000185000کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه