خودروهای موجود در نمایشگاه

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2 1390

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2 1390

31000000138000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1391

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو E2+LP 1391

3300000070000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو پارس تندر - 1394

پارس خودرو پارس تندر - 1394

3750000012000کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

پارس خودرو پارس تندر - 1394

پارس خودرو پارس تندر - 1394

375000002294کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه