قیمت پارس خودرو و مشخصات فنی

برلیانس V5 1393 تا 1394

برلیانس V5

تندر 90 پارس خودرو 1386 تا 1397

تندر 90 پارس خودرو

قیمت تیپ های مختلف تندر 90 پارس خودرو

رونیز 1382 تا 1389

رونیز

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

سرانزا 1383 تا 1384

سرانزا

قیمت تیپ های مختلف سرانزا

قشقایی پارس خودرو 1390 تا 1391

قشقایی پارس خودرو

نام خودروی نیسان قشقایی که از ایل قشقایی ایل بزرگ ترک زبان در جنوب و جنوب غربی ایران (استان فارس) گر...

ماکسیما 1381 تا 1391

ماکسیما

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 33,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 38000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 34,700,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 38000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 34,700,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 38000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1392

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1392

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 32,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1392

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1392

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 32,800,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1392

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1392

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,400,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 1 22,900,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 23,400,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,950,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,950,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,550,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1387

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه