قیمت بایک و مشخصات فنی

سابرینا 2014

سابرینا

قیمت تیپ های مختلف سابرینا

سابرینا دیار خودرو 1394 تا 1397

سابرینا دیار خودرو

دیار خودرو شرکتی تازه تاسیس در شهر گلپایگان است ، که زیر مجموعه شرکت نیرو موتور آسیا قرار می گی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بایک , سابرینا دیار خودرو, 1394

قیمت سابرینا دیار خودرو مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 بایک , سابرینا دیار خودرو, 1395

قیمت سابرینا دیار خودرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,000,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 بایک , سابرینا دیار خودرو, 1397

قیمت سابرینا دیار خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,000,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 بایک , سابرینا دیار خودرو, 1397

قیمت سابرینا دیار خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,000,000
 بایک , سابرینا دیار خودرو, 1394

قیمت سابرینا دیار خودرو مدل 1394

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 بایک , سابرینا دیار خودرو, 1394

قیمت سابرینا دیار خودرو مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
بیشتر ...
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال قطعه 2 سالم 65,900,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال قطعه 1 سالم 69,000,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 71,200,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 69,400,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 2 66,900,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 69,400,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 71,200,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,200,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 سه ماه ندارد سالم سالم 71,200,000
 بایک , سابرینا, 2014

قیمت سابرینا مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,200,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا