قیمت بنز و مشخصات فنی

A 2008

A

خودروهای کلاس A از گروه مرسدس بنز، نخستین هاچ بک های این برند آلمانی...

قیمت تیپ های مختلف A

B 2006 تا 2008

B

قیمت تیپ های مختلف B

C 2002 تا 2015

C

قیمت تیپ های مختلف C

CL 2010

CL

بنز CL500 نسخه کوپه بنزهای کلاس S محسوب می شود. به همین دلیل تجهیزات...

CLA 2015 تا 2017

CLA

بنز کلاس CLA به هدفی که مرسدس- بنز در سال 2014 هنگام معرفی این خودرو بیان نموده بود دست پیدا کرده اس...

CLK کوپه 2005 تا 2009

CLK کوپه

E 2002 تا 2017

E

قیمت تیپ های مختلف E

E کوپه 2012

E کوپه

قیمت تیپ های مختلف E کوپه

ML 2006 تا 2009

ML

بنز ML350 مدل در دو نسخه ی 2006  و 2009 میلادی در ایران فروش خوبی را تجربه کرده اس...

قیمت تیپ های مختلف ML

S 2005 تا 2014

S

خودروهای مرسدس بنز S-Class  2014، خودروهایی 5 نفره هستند که دارای امکانات ویژه و تکنولوژی پیشرف...

SLK 2005 تا 2012

SLK

گروه خودروسازی آلمانی بنز همیشه پرطرفدارترین محصولات را تولید کرده ا...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,100,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,100,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,100,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
بیشتر ...
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,100,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 105000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,300,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 761,600,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,000,000
 بنز , S, 2006

قیمت S مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,700,000
 بنز , S, 2006

قیمت S مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,700,000
 بنز , S, 2006

قیمت S مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,700,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,400,000