قیمت پروتون و مشخصات فنی

جن تو 2006 تا 2009

جن تو

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

ویرا 1382 تا 1387

ویرا

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پروتون , ایمپیان, 2008

قیمت ایمپیان مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,400,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,500,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,400,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,400,000
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,800,000
بیشتر ...
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,200,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,200,000
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,000,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,500,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ مشکی 147000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 29,200,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ مشکی 147000 سه ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 29,300,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ مشکی 147000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 29,200,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ مشکی 147000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 29,200,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ مشکی 147000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 9 30,400,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا