قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

C3 1397

C3

همکاری تازه­ای بین سیتروئن و سایپا شکل گرفته است و این همکاری محصولی...

C5 2006 تا 2011

C5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,700,000
 سیتروئن , C5, 2010

قیمت C5 مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,400,000
 سیتروئن , C3, 1397

قیمت C3 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 سیتروئن , C3, 1397

قیمت C3 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 323,100,000
 سیتروئن , C5, 2011

قیمت C5 مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سیتروئن , C5, 2011

قیمت C5 مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
بیشتر ...
 سیتروئن , C5, 2006

قیمت C5 مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سیتروئن , C5, 2010

قیمت C5 مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,400,000
 سیتروئن , C5, 2011

قیمت C5 مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سیتروئن , C5, 2006

قیمت C5 مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سیتروئن , C5, 2011

قیمت C5 مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سیتروئن , C3, 1397

قیمت C3 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 سیتروئن , C5, 2010

قیمت C5 مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,400,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا