قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

C3 1397

C3

همکاری تازه­ای بین سیتروئن و سایپا شکل گرفته است و این همکاری محصولی...

C5 2006 تا 2011

C5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 88,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 80,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 78,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 80,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 سیتروئن , C5, 2010

قیمت C5 مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 204,700,000
 سیتروئن , C5, 2007

قیمت C5 مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,200,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 4 52,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 4 54,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 4 52,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 4 52,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 4 52,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 قطعه 4 47,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 4 52,400,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا