قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

C3 1397 تا 1398

C3

همکاری تازه­ای بین سیتروئن و سایپا شکل گرفته است و این همکاری محصولی...

C5 2006 تا 2011

C5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 59,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 58,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 59,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 61,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 62,600,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 64,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 سیتروئن , C3, 1398

قیمت C3 مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 355,000,000
بیشتر ...
 سیتروئن , C5, 2006

قیمت C5 مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,000,000
 سیتروئن , C3, 1397

قیمت C3 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1380

قیمت زانتیا مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا