قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

C3 1397

C3

همکاری تازه­ای بین سیتروئن و سایپا شکل گرفته است و این همکاری محصولی...

C5 2006 تا 2011

C5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 4 48,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 4 48,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 4 49,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 5 48,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 6 47,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 6 47,000,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 5 48,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 5 48,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 48,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 50,300,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 47,300,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 48,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 51,300,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 52,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 53,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا