قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

C3 1397

C3

C5 2006 تا 2011

C5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,300,000
 سیتروئن , C3, 1397

قیمت C3 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سیتروئن , C5, 2007

قیمت C5 مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 260000 ندارد ندارد سالم سالم 49,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ نقره ای 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,300,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,300,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,300,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا