قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

c5 2006 تا 2011

c5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 25,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 26,150,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 26,750,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 38,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 38,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 39,600,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,600,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 39,600,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,600,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1380

قیمت زانتیا مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 27,700,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

پژو 2008