قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

سیتروئن زانتیا SX۲۰۰۰ 1387

سیتروئن زانتیا SX۲۰۰۰ 1387

220000کیلومتر

1998سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

سیتروئن زانتیا 1800 1383

سیتروئن زانتیا 1800 1383

27500000136000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سیتروئن زانتیا SX۲۰۰۰ 1388

سیتروئن زانتیا SX۲۰۰۰ 1388

39000000136646کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سیتروئن زانتیا SX۲۰۰۰ 1388

سیتروئن زانتیا SX۲۰۰۰ 1388

40000000183000کیلومتر

1998سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه