خودروهای موجود در نمایشگاه

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2000 اتومات  1387

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2000 اتومات 1387

75000000163000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400  اتومات کلاس 5 1390

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 اتومات کلاس 5 1390

90000000148000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2000 اتومات  1387

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2000 اتومات 1387

161700کیلومتر

2000سی سی,4سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400  اتومات کلاس 5 1390

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 اتومات کلاس 5 1390

8650000080147کیلومتر

2393سی سی,4سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه