قیمت دوو و مشخصات فنی

سیلو 1380 تا 1384

سیلو

دوو سیلو (Cielo) نسل دوم خودرو دوو لی‌منز (LeMans) است که بین سال‌های 1986 تا 1994 در کره­...

ماتیز 1380 تا 1382

ماتیز

دوو ماتیز در سال 1998 تولید و در کره و بسیاری از کشورهای اروپایی عرضه شد. این خود...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
 دوو , سیلو, 1380

قیمت سیلو مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,500,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 8 5,250,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 7 5,400,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 6 5,600,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 5 5,750,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 4 5,900,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 3 6,050,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 2 6,200,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 6,450,000
بیشتر ...
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 ندارد ندارد سالم سالم 6,650,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

سایر رنگها 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,300,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

رنگ مشکی 400000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 7,050,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

رنگ سفید 400000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 7,150,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

رنگ سفید 400000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,350,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

رنگ سفید 340000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,450,000
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

رنگ سفید 340000 دو ماه ندارد سالم سالم 6,950,000
 دوو , سیلو, 1381

قیمت سیلو مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,000,000
 دوو , سیلو, 1380

قیمت سیلو مدل 1380

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 13,450,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه