قیمت جک و مشخصات فنی

J3 1391 تا 1394

J3

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

J3 هاچ بک 1391 تا 1394

J3 هاچ بک

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

J5 1392 تا 1396

J5

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

S3 1396 تا 1397

S3

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,200,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,500,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,500,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 84,900,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 84,900,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,500,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,100,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
بیشتر ...
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,100,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,500,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,500,000
 جک , S5 , 1395

قیمت S5 مدل 1395

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,550,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,500,000
 جک , J3 هاچ بک, 1394

قیمت J3 هاچ بک مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 جک , J5 , 1394

قیمت J5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 جک , S5 , 1396

قیمت S5 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000