خودروهای موجود در نمایشگاه

جک J3 هاچبک کرمان موتور - 1391

جک J3 هاچبک کرمان موتور - 1391

2600000089692کیلومتر

1299سی سی,4سیلندر,هاچبک,دستی

جک J5 کرمان موتور 1800 1394

جک J5 کرمان موتور 1800 1394

4900000055000کیلومتر

1834سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

جک J5 کرمان موتور 1800 1393

جک J5 کرمان موتور 1800 1393

4250000058000کیلومتر

1834سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

جک J5 کرمان موتور 1800 1394

جک J5 کرمان موتور 1800 1394

4500000058220کیلومتر

1834سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه