قیمت جک و مشخصات فنی

J3 1391 تا 1394

J3

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

J3 هاچ بک 1391 تا 1394

J3 هاچ بک

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

J5 1392 تا 1396

J5

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

S3 1396 تا 1397

S3

جک اس 3 برای اولین در سال 2014 وارد  بازارهای چین شد. شرکت کرما...

S5 1394 تا 1397

S5

با ورود محصولات جدید چینی به بازار به نظر می‌رسد برخی از کمپانی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 جک , J5 , 1396

قیمت J5 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,300,000
 جک , J5 , 1394

قیمت J5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 81,600,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 81,600,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم قطعه 1 79,800,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
بیشتر ...
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ مشکی 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 80,100,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ مشکی 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 80,100,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 81,700,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,500,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,700,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 جک , J5 , 1396

قیمت J5 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 91,400,000