قیمت جک و مشخصات فنی

J3 صندوق دار 1391 تا 1394

J3 صندوق دار

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

J3 هاچ بک 1391 تا 1394

J3 هاچ بک

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

J5 1392 تا 1396

J5

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

S3 1396 تا 1397

S3

جک اس 3 برای اولین در سال 2014 وارد  بازارهای چین شد. شرکت کرما...

S5 1394 تا 1397

S5

با ورود محصولات جدید چینی به بازار به نظر می‌رسد برخی از کمپانی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,900,000
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ مشکی 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,000,000
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,900,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,500,000
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,900,000
 جک , S5 , 1396

قیمت S5 مدل 1396

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 146,100,000
 جک , S5 , 1396

قیمت S5 مدل 1396

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 146,000,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,500,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,500,000
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
بیشتر ...
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 جک , S5 , 1397

قیمت S5 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 جک , S3, 1397

قیمت S3 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000
 جک , J5 , 1396

قیمت J5 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,700,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 40000 دو ماه سه سال سالم سالم 138,700,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 40000 دو ماه ندارد سالم سالم 138,500,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,300,000
 جک , S5 , 1394

قیمت S5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,500,000
 جک , S3, 1397

قیمت S3 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000
 جک , S3, 1397

قیمت S3 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT