قیمت بورگوارد و مشخصات فنی

BX5 2018 تا 2019

BX5

بورگوارد BX5 یکی از شاسی ­بلندهای موفق چینی آلمانی هست که وجود آن در ...

BX7 2018

BX7

بورگوارد BX7 خودرویی دورگه هست که به تازگی در بازار ایران خود را مط...

قیمت تیپ های مختلف BX7

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بورگوارد , BX5, 2018

قیمت BX5 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000
 بورگوارد , BX5, 2018

قیمت BX5 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000
 بورگوارد , BX5, 2018

قیمت BX5 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
بیشتر ...
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
 بورگوارد , BX5, 2018

قیمت BX5 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000
 بورگوارد , BX5, 2019

قیمت BX5 مدل 2019

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
 بورگوارد , BX5, 2018

قیمت BX5 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا