قیمت برلیانس و مشخصات فنی

برلیانس c3 کراس 1396 تا 1397

برلیانس c3 کراس

برلیانس از آن دست کمپانی‎های چینی است که رگ خواب ایرانی‌ها ...

برلیانس H220 1395 تا 1397

برلیانس H220

برلیانس H220 مدل هاچبک سدان H230 است که نسبت به سایر محصولات برلیانس موجود در بازار چندان موفق نبوده...

برلیانس V5 1393 تا 1394

برلیانس V5

برلیانس وی 5 (V5) یک خودروی شاسی بلند ساخت کشور چین است. طراحی این خ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 برلیانس , برلیانس H220, 1397

قیمت برلیانس H220 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,500,000
 برلیانس , برلیانس H320, 1397

قیمت برلیانس H320 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 90,000,000
 برلیانس , برلیانس H230, 1397

قیمت برلیانس H230 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,000,000
 برلیانس , برلیانس H230, 1397

قیمت برلیانس H230 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 59,600,000
 برلیانس , برلیانس H320, 1395

قیمت برلیانس H320 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,500,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

رنگ سفید 34000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 75,900,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

رنگ نقره ای 34000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 74,700,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

رنگ خاکستری 34000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 74,400,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

سایر رنگها 34000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 73,100,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

رنگ سفید 34000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 75,900,000
بیشتر ...
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

رنگ سفید 34000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 75,900,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1395

قیمت برلیانس H330 مدل 1395

رنگ سفید 34000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,800,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1397

قیمت برلیانس H330 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1397

قیمت برلیانس H330 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 101,000,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1396

قیمت برلیانس H330 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,900,000
 برلیانس , برلیانس H320, 1397

قیمت برلیانس H320 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,100,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1394

قیمت برلیانس H330 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,500,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1394

قیمت برلیانس H330 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,100,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1396

قیمت برلیانس H330 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,500,000
 برلیانس , برلیانس H330, 1397

قیمت برلیانس H330 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000