قیمت آلفارومئو و مشخصات فنی

4C 2015

4C

قیمت تیپ های مختلف 4C

میتو 2012 تا 2015

میتو

خودروی میتو که کوچکترین خودروی شرکت آلفارومئو است، ظاهری مشابه دیگر خودروهای زیبای ایتالیایی دارد. ب...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 آلفارومئو , 4C, 2015

قیمت 4C مدل 2015

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 923,700,000
 آلفارومئو , 4C, 2015

قیمت 4C مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2016

قیمت جولیتا مدل 2016

رنگ سفید 11000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 359,600,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2016

قیمت جولیتا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 328,600,000
 آلفارومئو , 4C, 2015

قیمت 4C مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 2 255,100,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 259,400,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 263,900,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 263,800,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 244,400,000
بیشتر ...
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 251,100,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 2 283,200,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 288,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 293,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 292,900,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 274,600,000
 آلفارومئو , میتو, 2012

قیمت میتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 آلفارومئو , میتو, 2012

قیمت میتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 آلفارومئو , میتو, 2012

قیمت میتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2015

قیمت جولیتا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 303,800,000