شرایط انتقال تخفیف ‌های بیمه شخص ثالث 1400

بیمه شخص ثالث که نوعی بیمه‌نامه اجباری است، در گروه بیمه مسئولیت خودرو جای می‌گیرد. بر طبق قانون، اگر راننده‌ای در تصادف با خودروها...