خودروهای موجود در نمایشگاه

سایپا پراید صبا - 1387

سایپا پراید صبا - 1387

1200000059524کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا تیبا SX 1394

سایپا تیبا SX 1394

2100000038800کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید صبا - 1387

سایپا پراید صبا - 1387

11000000187000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 132 ساده 1388

سایپا پراید 132 ساده 1388

13400000130000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه