قیمت سایپا و مشخصات فنی

پراید 132 1387 تا 1398

پراید 132

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...