خودروهای موجود در نمایشگاه

مزدا مزدا 3 جدید گروه بهمن اتومات تیپ1 1390

مزدا مزدا 3 جدید گروه بهمن اتومات تیپ1 1390

77000000143470کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,اتوماتیک

مزدا مزدا 3 جدید گروه بهمن اتومات تیپ3 1390

مزدا مزدا 3 جدید گروه بهمن اتومات تیپ3 1390

7950000082720کیلومتر

1999سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

مزدا مزدا 3 جدید گروه بهمن اتومات تیپ4 1395

مزدا مزدا 3 جدید گروه بهمن اتومات تیپ4 1395

11200000012522کیلومتر

1999سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

بی ام دبلیو X3 30 2009

بی ام دبلیو X3 30 2009

145000000142506کیلومتر

2996سی سی,6سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه