قیمت مزدا و مشخصات فنی

مزدا 2 1390 تا 1392

مزدا 2

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

مزدا 3 جدید هاچ بک 1389 تا 1391

مزدا 3 جدید هاچ بک

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,950,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 90,400,000
 مزدا , مزدا 2 , 1392

قیمت مزدا 2 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 87,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,950,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ خاکستری 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 139,300,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 140,800,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ مشکی 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 138,700,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ خاکستری 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 139,300,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ بژ 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 136,800,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ نقره ای 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 139,600,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 87,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 140,800,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 144,100,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 147,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 143,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 87,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 139,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 86,700,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 88000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 139,400,000