قیمت مزدا و مشخصات فنی

مزدا 2 1390 تا 1392

مزدا 2

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

مزدا 3 جدید هاچ بک 1389 تا 1391

مزدا 3 جدید هاچ بک

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1398

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1398

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 324,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 295,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1390

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,400,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1380

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,100,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1383

قیمت مزدا 323 مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 62,500,000
 مزدا , مزدا 323, 1383

قیمت مزدا 323 مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 63,600,000
 مزدا , مزدا 323, 1383

قیمت مزدا 323 مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 65,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1383

قیمت مزدا 323 مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,300,000
 مزدا , مزدا 323, 1383

قیمت مزدا 323 مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1391

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1391

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 73,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1391

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,800,000