قیمت مزدا و مشخصات فنی

مزدا 2 1390 تا 1392

مزدا 2

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

مزدا 3 جدید هاچ بک 1389 تا 1391

مزدا 3 جدید هاچ بک

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,650,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1387

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,150,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,700,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,700,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,700,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,950,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,950,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,950,000