قیمت بی وای دی و مشخصات فنی

F3 1397

F3

بی وای دی

قیمت تیپ های مختلف F3

S6 1395 تا 1397

S6

کمپانیBYD یک کمپانی بزرگ چینی است که در زمینه‌های مختلفی نظیر ا...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 194,700,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,300,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,700,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,500,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,900,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 194,700,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,500,000
بیشتر ...
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,300,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,900,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 231,100,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,200,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 231,400,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 259,300,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 263,400,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا