قیمت بی وای دی و مشخصات فنی

F3 1397

F3

بی وای دی

قیمت تیپ های مختلف F3

S6 1395 تا 1397

S6

کمپانیBYD یک کمپانی بزرگ چینی است که در زمینه‌های مختلفی نظیر ا...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,800,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,500,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,400,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,500,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,400,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,400,000
 بی وای دی , F3, 1397

قیمت F3 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
بیشتر ...
 بی وای دی , F3, 1397

قیمت F3 مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 بی وای دی , F3, 1397

قیمت F3 مدل 1397

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,400,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بی وای دی , F3, 1397

قیمت F3 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,000,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا

پژو 2008