قیمت گریت وال و مشخصات فنی

هاوال H2 1397

هاوال H2

گریت وال موتور، یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان در کشور چین...

قیمت تیپ های مختلف هاوال H2

هاوال H6 2013 تا 2016

هاوال H6

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

هاوال H6 دیار خودرو 1395 تا 1396

هاوال H6 دیار خودرو

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

هاوال H9 2016

هاوال H9

قیمت تیپ های مختلف هاوال H9

هاوال M4 2015

هاوال M4

گریت وال یکی از کمپانی‌های چینی بازار است که سبقه بسیار کوتاهی ...

قیمت تیپ های مختلف هاوال M4

هاوال M4 دیار خودرو 1394 تا 1397

هاوال M4 دیار خودرو

گریت وال یکی از کمپانی‌های چینی بازار است که سبقه بسیار کوتاهی ...

قیمت خودرو

دو کابین آسنا