قیمت گریت وال و مشخصات فنی

هاوال H6 2013 تا 2016

هاوال H6

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

هاوال H6 دیار خودرو 1395 تا 1396

هاوال H6 دیار خودرو

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

هاوال M4 2015

هاوال M4

گریت وال یکی از کمپانی‌های چینی بازار است که سبقه بسیار کوتاهی ...

قیمت تیپ های مختلف هاوال M4

هاوال M4 دیار خودرو 1394 تا 1395

هاوال M4 دیار خودرو

گریت وال یکی از کمپانی‌های چینی بازار است که سبقه بسیار کوتاهی ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گریت وال , ولکس C30, 1391

قیمت ولکس C30 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,800,000
 گریت وال , ولکس C30, 1395

قیمت ولکس C30 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1395

قیمت ولکس C30 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1395

قیمت ولکس C30 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1391

قیمت ولکس C30 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,800,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 گریت وال , هاوال M4, 2015

قیمت هاوال M4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 گریت وال , هاوال H6 دیار خودرو, 1396

قیمت هاوال H6 دیار خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 گریت وال , وینگل 5, 1395

قیمت وینگل 5 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
بیشتر ...
 گریت وال , هاوال H6 دیار خودرو, 1396

قیمت هاوال H6 دیار خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 گریت وال , ولکس C30, 1395

قیمت ولکس C30 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 112,000,000
 گریت وال , هاوال H6 دیار خودرو, 1395

قیمت هاوال H6 دیار خودرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,000,000
 گریت وال , وینگل 5, 1392

قیمت وینگل 5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,400,000
 گریت وال , ولکس C30, 1393

قیمت ولکس C30 مدل 1393

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 89,200,000
 گریت وال , ولکس C30, 1393

قیمت ولکس C30 مدل 1393

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1391

قیمت ولکس C30 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,800,000
 گریت وال , ولکس C30, 1393

قیمت ولکس C30 مدل 1393

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,400,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا