قیمت گریت وال و مشخصات فنی

هاوال H6 2013 تا 2016

هاوال H6

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

هاوال H6 دیار خودرو 1395 تا 1396

هاوال H6 دیار خودرو

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

هاوال M4 2015

هاوال M4

گریت وال یکی از کمپانی‌های چینی بازار است که سبقه بسیار کوتاهی ...

قیمت تیپ های مختلف هاوال M4

هاوال M4 دیار خودرو 1394 تا 1395

هاوال M4 دیار خودرو

گریت وال یکی از کمپانی‌های چینی بازار است که سبقه بسیار کوتاهی ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گریت وال , ولکس C30, 1395

قیمت ولکس C30 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 گریت وال , ولکس C30, 1393

قیمت ولکس C30 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,400,000
 گریت وال , ولکس C30, 1394

قیمت ولکس C30 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 گریت وال , هاوال M4 دیار خودرو, 1394

قیمت هاوال M4 دیار خودرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,600,000
 گریت وال , هاوال M4 دیار خودرو, 1394

قیمت هاوال M4 دیار خودرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,600,000
 گریت وال , هاوال M4 دیار خودرو, 1394

قیمت هاوال M4 دیار خودرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,600,000
 گریت وال , وینگل 5, 1394

قیمت وینگل 5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,400,000
 گریت وال , وینگل 5, 1394

قیمت وینگل 5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,400,000
 گریت وال , وینگل 5, 1393

قیمت وینگل 5 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,000,000
 گریت وال , وینگل 5, 1393

قیمت وینگل 5 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,000,000
بیشتر ...
 گریت وال , ولکس C30, 1391

قیمت ولکس C30 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,800,000
 گریت وال , هاوال H6, 2013

قیمت هاوال H6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,900,000
 گریت وال , وینگل 5, 1392

قیمت وینگل 5 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,700,000
 گریت وال , هاوال M4 دیار خودرو, 1394

قیمت هاوال M4 دیار خودرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,600,000
 گریت وال , وینگل 5, 1393

قیمت وینگل 5 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,000,000
 گریت وال , ولکس C30, 1391

قیمت ولکس C30 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,800,000
 گریت وال , ولکس C30, 1394

قیمت ولکس C30 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 گریت وال , هاوال H6, 2013

قیمت هاوال H6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,900,000
 گریت وال , هاوال M4, 2015

قیمت هاوال M4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1394

قیمت ولکس C30 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا