قیمت گک گونو و مشخصات فنی

G5 1392 تا 1393

G5

خودروی گک گونو G5 در سال 2010 برای اولین بار رونمایی و وارد بازارهای جهانی شد. البته مع...

قیمت تیپ های مختلف G5

ترامپچی GA3S 2015

ترامپچی GA3S

گک گونو ترامپچی خودرویی اقتصادی محسوب می ­شود که با توجه به هزینه پر...

قیمت تیپ های مختلف ترامپچی GA3S

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گک گونو , ترامپچی GA3S, 2015

قیمت ترامپچی GA3S مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,000,000
 گک گونو , G5, 1393

قیمت G5 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 گک گونو , ترامپچی GA3S, 2015

قیمت ترامپچی GA3S مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,000,000
 گک گونو , ترامپچی GA3S, 2015

قیمت ترامپچی GA3S مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,600,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,800,000
بیشتر ...
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,300,000
 گک گونو , G5, 1393

قیمت G5 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 گک گونو , ترامپچی GA3S, 2015

قیمت ترامپچی GA3S مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,000,000
 گک گونو , G5, 1392

قیمت G5 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 گک گونو , ترامپچی GA3S, 2015

قیمت ترامپچی GA3S مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,000,000
 گک گونو , G5, 1393

قیمت G5 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 گک گونو , G5, 1393

قیمت G5 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 گک گونو , G5, 1393

قیمت G5 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا