قیمت گک گونو و مشخصات فنی

G5 1392 تا 1393

G5

خودروی گک گونو G5 در سال 2010 برای اولین بار رونمایی و وارد بازارهای جهانی شد. البته مع...

قیمت تیپ های مختلف G5

ترامپچی GA3S 2015

ترامپچی GA3S

گک گونو ترامپچی خودرویی اقتصادی محسوب می ­شود که با توجه به هزینه پر...

قیمت تیپ های مختلف ترامپچی GA3S

قیمت خودرو

دو کابین آسنا

پژو 206