قیمت میتسوبیشی و مشخصات فنی

ASX 2012 تا 2018

ASX

قیمت تیپ های مختلف ASX

اوتلندر 2014 تا 2018

اوتلندر

قیمت تیپ های مختلف اوتلندر

پاجرو چهار درب 2007 تا 2010

پاجرو چهار درب

خودروی میتسوبیشی پاجرو همانند سایر SUV ها بسیار تنومند است و هنگام رانندگی با آن، این را حس خواهید ک...

پاجرو دو درب 2007 تا 2010

پاجرو دو درب

خودروی میتسوبیشی پاجرو مدل 2007 اگرچه ممکن ...

لنسر 2014 تا 2018

لنسر

قیمت تیپ های مختلف لنسر

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا