قیمت میتسوبیشی ASX و مشخصات فنی

2018

میتسوبیشی ASX,2018

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2017

میتسوبیشی ASX,2017

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2016

میتسوبیشی ASX,2016

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2015

میتسوبیشی ASX,2015

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2015

2014

میتسوبیشی ASX,2014

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2014

2013

میتسوبیشی ASX,2013

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2013

2012

میتسوبیشی ASX,2012

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 560,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 403,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 505,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 403,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 551,300,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 551,300,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 560,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 560,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2016

قیمت ASX مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 484,800,000
بیشتر ...
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 382,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 367,300,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 357,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 367,300,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 364,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 364,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 367,300,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 373,600,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000