قیمت میتسوبیشی ASX و مشخصات فنی

2018

میتسوبیشی ASX,2018

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2017

میتسوبیشی ASX,2017

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2016

میتسوبیشی ASX,2016

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2015

میتسوبیشی ASX,2015

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2015

2014

میتسوبیشی ASX,2014

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2014

2013

میتسوبیشی ASX,2013

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2013

2012

میتسوبیشی ASX,2012

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 355,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 355,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 361,800,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 372,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 368,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 374,700,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 378,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 374,300,000
بیشتر ...
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 372,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 361,800,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 2 سالم 351,700,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 361,800,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 372,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 363,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 372,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 363,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 372,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 372,200,000