قیمت میتسوبیشی ASX و مشخصات فنی

2016

میتسوبیشی ASX,2016

قیمت مدل های مختلف میتسوبیشی ASX

2015

میتسوبیشی ASX,2015

قیمت مدل های مختلف میتسوبیشی ASX

2014

میتسوبیشی ASX,2014

قیمت مدل های مختلف میتسوبیشی ASX

2013

میتسوبیشی ASX,2013

قیمت مدل های مختلف میتسوبیشی ASX

2012

میتسوبیشی ASX,2012

قیمت مدل های مختلف میتسوبیشی ASX

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2014

قیمت ASX مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2016

قیمت ASX مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
بیشتر ...
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2016

قیمت ASX مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2016

قیمت ASX مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 102,700,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2016

قیمت ASX مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000