قیمت میتسوبیشی ASX و مشخصات فنی

2018

میتسوبیشی ASX,2018

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2017

میتسوبیشی ASX,2017

کمپانی میتسوبیشی از آن دست کمپانی‌هایی است که در بازار ایران آن...

2015

میتسوبیشی ASX,2015

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2015

2014

میتسوبیشی ASX,2014

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2014

2013

میتسوبیشی ASX,2013

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2013

2012

میتسوبیشی ASX,2012

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2012

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2014

قیمت ASX مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 153,600,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2013

قیمت ASX مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2014

قیمت ASX مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
بیشتر ...
 میتسوبیشی , ASX, 2014

قیمت ASX مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 128,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2015

قیمت ASX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,200,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2017

قیمت ASX مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,200,000