قیمت فولکس و مشخصات فنی

بیتل 2012 تا 2013

بیتل

شرکت فولکس واگن، خودروی بیتل هاچبک را برای سال 2012 از نو طراحی کرد. در مدل جدید خودروی بیتل، مشخصات...

بیتل کروک 2013

بیتل کروک

در زمانی که همه افراد در حال ستیز برای بهبود محصولات خود هستند، خودرو فولکس واگن بیتل 2013 کروک را م...

قیمت تیپ های مختلف بیتل کروک

ترانسپورتر 2006 تا 2008

ترانسپورتر

 فولکس واگن برای اولین بار در سال 1950 راه­ اندازی شد و جدید تر...

گل 1384 تا 1389

گل

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 780,000,000
 فولکس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 فولکس , گل, 1388

قیمت گل مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 فولکس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 فولکس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 فولکس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 فولکس , بیتل کروک, 2013

قیمت بیتل کروک مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 780,000,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 3000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 866,200,000
بیشتر ...
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 3000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 866,200,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 4003 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 861,100,000
 فولکس , ترانسپورتر, 2006

قیمت ترانسپورتر مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 154,800,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 861,100,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ مشکی 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 856,400,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 861,100,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 861,100,000
 فولکس , پاسات, 2018

قیمت پاسات مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 780,000,000
 فولکس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 فولکس , تیگوان, 2018

قیمت تیگوان مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا