قیمت فولكس و مشخصات فنی

بیتل 2012 تا 2013

بیتل

شرکت فولکس واگن، خودروی بیتل هاچبک را برای سال 2012 از نو طراحی کرد. در مدل جدید خودروی بیتل، مشخصات...

بیتل کروک 2013

بیتل کروک

در زمانی که همه افراد در حال ستیز برای بهبود محصولات خود هستند، خودرو فولکس واگن بیتل 2013 کروک را م...

قیمت تیپ های مختلف بیتل کروک

ترانسپورتر 2006 تا 2008

ترانسپورتر

گل 1384 تا 1389

گل

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 424,100,000
 فولكس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,600,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,500,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,500,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,600,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,800,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ بژ 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,600,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,500,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,500,000
بیشتر ...
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,600,000
 فولكس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,600,000
 فولكس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,600,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,600,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,600,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,200,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 35,600,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

رنگ بژ 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 35,200,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 35,600,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 35,100,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا