قیمت هایما و مشخصات فنی

S5 ایران خودرو 1397 تا 1398

S5 ایران خودرو

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,100,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,900,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1398

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,700,000
بیشتر ...
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1395

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1398

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا