قیمت هایما و مشخصات فنی

S5 ایران خودرو 1397 تا 1398

S5 ایران خودرو

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

S7 ایران خودرو 1395 تا 1397

S7 ایران خودرو

خریداران ایرانی علاقه وافری به خودروهای شاسی‌بلند دارند و چندان...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 246,100,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 246,100,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 246,100,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 253,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
بیشتر ...
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1398

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1398

رنگ سفید 3333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,200,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا