قیمت هایما و مشخصات فنی

S5 ایران خودرو 1397

S5 ایران خودرو

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

قیمت تیپ های مختلف S5 ایران خودرو

S7 ایران خودرو 1395 تا 1397

S7 ایران خودرو

خریداران ایرانی علاقه وافری به خودروهای شاسی‌بلند دارند و چندان...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1395

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,600,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,400,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
بیشتر ...
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

سایر رنگها 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 194,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ خاکستری 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,300,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ بژ 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,500,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,900,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,400,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000