قیمت هایما و مشخصات فنی

S5 ایران خودرو 1397

S5 ایران خودرو

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

قیمت تیپ های مختلف S5 ایران خودرو

S7 ایران خودرو 1395 تا 1397

S7 ایران خودرو

خریداران ایرانی علاقه وافری به خودروهای شاسی‌بلند دارند و چندان...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,000,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,700,000
 هایما , S5 ایران خودرو, 1397

قیمت S5 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ نقره ای 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,600,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1397

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,700,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,900,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,200,000
بیشتر ...
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,800,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,600,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,900,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,800,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,800,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,000,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,900,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,800,000
 هایما , S7 ایران خودرو, 1396

قیمت S7 ایران خودرو مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,900,000