مشخصات و قیمت S5

1398

هایما S5,1398

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

قیمت تیپ های مختلف هایما S5 در سال 1398

1397

هایما S5,1397

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

قیمت تیپ های مختلف هایما S5 در سال 1397