قیمت S5 و مشخصات فنی

1398

هایما S5,1398

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...

1397

هایما S5,1397

هایما یکی از شرکت های خودروسازی چینی است که از سال 1992 میلادی کار خ...