قیمت جیلی و مشخصات فنی

GC6 1396 تا 1398

GC6

‌روزبه‌روز بر تعداد کمپانی‌های چینی در بازار افزود...

امگرند 7 2013 تا 2015

امگرند 7

خودوری امگرند7 یکی از بهترین خودور‌‌های صادراتی شرکت چینی جیلی می‌باشد. این خودرو که ...

امگرند RV-7 2013 تا 2014

امگرند RV-7

شرکت خودروسازی جیلی در سال 2009 سدان امگرند 7را راهی بازار نمود. در واقع این خودور با هدف بدل شدن به...

امگرند X7 2014

امگرند X7

خودروی جیلی امگرندEX7 در سال 2007 تولید گردید و تاکنون بعنوان تنها خودروی تولید شده توسط این شرکت از...

قیمت تیپ های مختلف امگرند X7

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جیلی , امگرند RV-7, 2014

قیمت امگرند RV-7 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,300,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 جیلی , امگرند RV-7, 2014

قیمت امگرند RV-7 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,700,000
 جیلی , GC6, 1396

قیمت GC6 مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,700,000
 جیلی , GC6, 1398

قیمت GC6 مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 90,500,000
 جیلی , امگرند RV-7, 2014

قیمت امگرند RV-7 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,000,000
 جیلی , GC6, 1398

قیمت GC6 مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
بیشتر ...
 جیلی , GC6, 1398

قیمت GC6 مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 87,700,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 89,600,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 88,700,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 90,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 9 99,400,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 10 93,800,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 8 102,800,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 7 104,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 4 110,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا