قیمت جیلی و مشخصات فنی

GC6 1396 تا 1397

GC6

‌روزبه‌روز بر تعداد کمپانی‌های چینی در بازار افزود...

امگرند 7 2013 تا 2015

امگرند 7

خودوری امگرند7 یکی از بهترین خودور‌‌های صادراتی شرکت چینی جیلی می‌باشد. این خودرو که ...

امگرند RV-7 2013 تا 2014

امگرند RV-7

شرکت خودروسازی جیلی در سال 2009 سدان امگرند 7را راهی بازار نمود. در واقع این خودور با هدف بدل شدن به...

امگرند X7 2014

امگرند X7

خودروی جیلی امگرندEX7 در سال 2007 تولید گردید و تاکنون بعنوان تنها خودروی تولید شده توسط این شرکت از...

قیمت تیپ های مختلف امگرند X7

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 95,800,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,500,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
بیشتر ...
 جیلی , GC6, 1396

قیمت GC6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,900,000
 جیلی , امگرند RV-7, 2014

قیمت امگرند RV-7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,150,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 جیلی , GC6, 1397

قیمت GC6 مدل 1397

سایر رنگها 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,300,000
 جیلی , GC6, 1397

قیمت GC6 مدل 1397

رنگ مشکی 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,500,000
 جیلی , GC6, 1397

قیمت GC6 مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,000,000
 جیلی , GC6, 1396

قیمت GC6 مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,300,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,900,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,700,000