قیمت جیلی و مشخصات فنی

GC6 1396 تا 1397

GC6

‌روزبه‌روز بر تعداد کمپانی‌های چینی در بازار افزود...

امگرند 7 2013 تا 2015

امگرند 7

خودوری امگرند7 یکی از بهترین خودور‌‌های صادراتی شرکت چینی جیلی می‌باشد. این خودرو که ...

امگرند RV-7 2013 تا 2014

امگرند RV-7

شرکت خودروسازی جیلی در سال 2009 سدان امگرند 7را راهی بازار نمود. در واقع این خودور با هدف بدل شدن به...

امگرند X7 2014

امگرند X7

خودروی جیلی امگرندEX7 در سال 2007 تولید گردید و تاکنون بعنوان تنها خودروی تولید شده توسط این شرکت از...

قیمت تیپ های مختلف امگرند X7

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,000,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ مشکی 110000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 134,800,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ مشکی 110000 ندارد ندارد سالم سالم 137,900,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 110000 ندارد ندارد سالم سالم 140,700,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,700,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
بیشتر ...
 جیلی , GC6, 1397

قیمت GC6 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,000,000
 جیلی , GC6, 1397

قیمت GC6 مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 جیلی , GC6, 1397

قیمت GC6 مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 جیلی , GC6, 1396

قیمت GC6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , GC6, 1396

قیمت GC6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 جیلی , GC6, 1396

قیمت GC6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ مشکی 100000 ندارد ندارد سالم سالم 81,400,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ مشکی 100000 ندارد ندارد سالم سالم 81,400,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,300,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا

پژو 2008