قیمت جیلی امگرند X7 و مشخصات فنی

2014

جیلی امگرند X7,2014

خودروی جیلی امگرندEX7 در سال 2007 تولید گردید و تاکنون بعنوان تنها خودروی تولید شده توسط این شرکت از...

قیمت تیپ های مختلف جیلی امگرند X7 در سال 2014