قیمت کیا و مشخصات فنی

اپتیما 2009 تا 2017

اپتیما

قیمت تیپ های مختلف اپتیما

اپیروس 2008 تا 2009

اپیروس

خودروی اپیروس یک سدان بزرگ از خودروهای شاخص شرکت Kia  است که تنها در یک تیپ ارائه می‌شود. ...

اسپورتیج 2008 تا 2017

اسپورتیج

قیمت تیپ های مختلف اسپورتیج