خودروهای موجود در نمایشگاه

كیا سراتو 1600 وارداتی 2013

كیا سراتو 1600 وارداتی 2013

8000000064000کیلومتر

1591سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

كیا سراتو 2000 وارداتی 2015

كیا سراتو 2000 وارداتی 2015

11700000028402کیلومتر

1998سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

كیا سراتو 2000 وارداتی 2011

كیا سراتو 2000 وارداتی 2011

73000000122525کیلومتر

1998سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه