خودروهای موجود در نمایشگاه

كیا اپتیما فول شرکتی 2013

كیا اپتیما فول شرکتی 2013

115000000130000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,اتوماتیک

كیا سورنتو فول شرکتی 2012

كیا سورنتو فول شرکتی 2012

178000000102600کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

كیا سورنتو فول شرکتی 2008

كیا سورنتو فول شرکتی 2008

96000000149000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

كیا موهاوی v8 شرکتی 2011

كیا موهاوی v8 شرکتی 2011

172000000168000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه