قیمت كیا و مشخصات فنی

اپتیما 2009 تا 2017

اپتیما

قیمت تیپ های مختلف اپتیما

اپیروس 2008 تا 2009

اپیروس

خودروی اپیروس یک سدان بزرگ از خودروهای شاخص شرکت Kia  است که تنها در یک تیپ ارائه می‌شود. ...

اسپورتیج 2008 تا 2017

اسپورتیج

قیمت تیپ های مختلف اسپورتیج

سراتو 2008 تا 2017

سراتو

قیمت تیپ های مختلف سراتو

سراتو کوپه 2010 تا 2016

سراتو کوپه

قیمت تیپ های مختلف سراتو کوپه

سورنتو 2008 تا 2017

سورنتو

قیمت تیپ های مختلف سورنتو

سول 2012 تا 2013

سول

کادنزا 2011 تا 2014

کادنزا

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

کارناوال 2008 تا 2010

کارناوال

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 182,000,000
 كیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 181,900,000
 كیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,200,000
 كیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,400,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 89,800,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 200 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 378,100,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 كیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,200,000
بیشتر ...
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 89,800,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 91,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,400,000
 كیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 200 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 201,000,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,400,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,400,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,800,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,600,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,400,000
 كیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 200 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,800,000