قیمت کیا و مشخصات فنی

اپتیما 2009 تا 2017

اپتیما

بیشتر خودروهای سدان با سایز متوسط بقدری شناخته شده هستند که نیازی به معرفی ندارند...

قیمت تیپ های مختلف اپتیما

اپیروس 2008 تا 2009

اپیروس

خودروی اپیروس یک سدان بزرگ از خودروهای شاخص شرکت Kia  است که تنها در یک تیپ ارائه می‌شود. ...

اسپورتیج 2008 تا 2017

اسپورتیج

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

قیمت تیپ های مختلف اسپورتیج