قیمت کیا کارنز و مشخصات فنی

2016

کیا کارنز,2016

کیا را باید از آن دست کمپانی‌هایی دانست که نهایت استفاده را از ...

2012

کیا کارنز,2012

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارنز در سال 2012

2010

کیا کارنز,2010

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارنز در سال 2010

2008

کیا کارنز,2008

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارنز در سال 2008