قیمت رنو و مشخصات فنی

اسکالا کروک 2013 تا 2015

اسکالا کروک

تندر 90 ایران خودرو 1386 تا 1397

تندر 90 ایران خودرو

قیمت تیپ های مختلف تندر 90 ایران خودرو

تندر 90 پارس خودرو 1386 تا 1397

تندر 90 پارس خودرو

قیمت تیپ های مختلف تندر 90 پارس خودرو

تندر 90 پلاس ایران خودرو 1396

تندر 90 پلاس ایران خودرو

تندر 90 از خودروهایی ا...

سیمبل 2016 تا 2017

سیمبل

مدوس 2009

مدوس

قیمت تیپ های مختلف مدوس

مگان 2006 تا 2008

مگان

شرکت اروپایی فرانسوی رنو از سال ۱۹۹۵ اقدام به طراحی و ساخت خودرویی شهری در کلاس C با نام م...

کپچر 2016 تا 2017

کپچر

کولیوس 2011 تا 2018

کولیوس

قیمت تیپ های مختلف کولیوس

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,000,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 1667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,100,000
 رنو , مگان, 2008

قیمت مگان مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,700,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,100,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,100,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
بیشتر ...
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,100,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 54,800,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 53,600,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 54,800,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,000,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1392

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,800,000
 رنو , مگان پارس خودرو, 1388

قیمت مگان پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,900,000
 رنو , کپچر, 2016

قیمت کپچر مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه