قیمت تندر 90 ایران خودرو و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو اتومات 1394

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو اتومات 1394

4000000057000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,اتوماتیک

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو اتومات 1394

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو اتومات 1394

4530000019800کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,اتوماتیک

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو E0 1388

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو E0 1388

21000000213000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو  E2+LP  1396

ایران خودرو تندر 90 ایران خودرو E2+LP 1396

3900000055کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه