قیمت لیفان و مشخصات فنی

لیفان 520 1387 تا 1389

لیفان 520

لیفان شرکتی با قدمتی نه چندان زیاد در صنعت خودروی چین ا...

لیفان 520i 1387 تا 1392

لیفان 520i

لیفان شرکتی با قدمتی نه چندان زیاد در صنعت خودروی چین ...

لیفان 820 1395 تا 1396

لیفان 820

با وجود آنکه کمپانی لیفان طیف محصولات متنوعی را روانه بازار ایران نموده است؛ هیچ‌یک به‌اند...

قیمت تیپ های مختلف لیفان 820

لیفان X50 1394 تا 1397

لیفان X50

لیفان X50 یکی از محصولات جدید شرکت لیفان موتورز است که در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک به بازار ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1395

قیمت لیفان 620 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,900,000
 لیفان , لیفان 520i, 1390

قیمت لیفان 520i مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,000,000
 لیفان , لیفان X60, 1396

قیمت لیفان X60 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,400,000
 لیفان , لیفان 520i, 1390

قیمت لیفان 520i مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,900,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 39,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 39,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 39,300,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 39,300,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 43,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 43,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 43,200,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,900,000
 لیفان , لیفان 820, 1395

قیمت لیفان 820 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000