قیمت لیفان و مشخصات فنی

لیفان 520 1387 تا 1389

لیفان 520

لیفان شرکتی با قدمتی نه چندان زیاد در صنعت خودروی چین ا...

لیفان 520i 1387 تا 1392

لیفان 520i

لیفان شرکتی با قدمتی نه چندان زیاد در صنعت خودروی چین ...

لیفان 820 1395 تا 1397

لیفان 820

با وجود آنکه کمپانی لیفان طیف محصولات متنوعی را روانه بازار ایران نموده است؛ هیچ‌یک به‌اند...

لیفان X50 1394 تا 1397

لیفان X50

لیفان X50 یکی از محصولات جدید شرکت لیفان موتورز است که در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک به بازار ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,800,000
 لیفان , لیفان X60, 1394

قیمت لیفان X60 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,100,000
 لیفان , لیفان X60, 1393

قیمت لیفان X60 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 لیفان , لیفان X60, 1391

قیمت لیفان X60 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,700,000
 لیفان , لیفان X50, 1397

قیمت لیفان X50 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 لیفان , لیفان 820, 1395

قیمت لیفان 820 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 204,300,000
 لیفان , لیفان 820, 1397

قیمت لیفان 820 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 لیفان , لیفان 520, 1387

قیمت لیفان 520 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
 لیفان , لیفان X60, 1393

قیمت لیفان X60 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 لیفان , لیفان X60, 1395

قیمت لیفان X60 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,600,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان 820, 1395

قیمت لیفان 820 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 204,300,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 93,600,000
 لیفان , لیفان 520i, 1387

قیمت لیفان 520i مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 لیفان , لیفان 820, 1395

قیمت لیفان 820 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 204,300,000
 لیفان , لیفان 520i, 1387

قیمت لیفان 520i مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 لیفان , لیفان 520i, 1387

قیمت لیفان 520i مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 لیفان , لیفان 520i, 1387

قیمت لیفان 520i مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 لیفان , لیفان X60, 1393

قیمت لیفان X60 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 لیفان , لیفان 620, 1390

قیمت لیفان 620 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,900,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا