قیمت لیفان X50 و مشخصات فنی

1397

لیفان لیفان X50,1397

لیفان X50 یکی از محصولات جدید شرکت لیفان موتورز است که در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک به بازار ...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X50 در سال 1397

1396

لیفان لیفان X50,1396

لیفان X50 یکی از محصولات جدید شرکت لیفان موتورز است که در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک به بازار ...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X50 در سال 1396

1395

لیفان لیفان X50,1395

لیفان X50 یکی از محصولات جدید شرکت لیفان موتورز است که در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک به بازار ...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X50 در سال 1395

1394

لیفان لیفان X50,1394

لیفان X50 یکی از محصولات جدید شرکت لیفان موتورز است که در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک به بازار ...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X50 در سال 1394

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,400,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,300,000
 لیفان , لیفان X50, 1397

قیمت لیفان X50 مدل 1397

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,100,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 59,500,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 61,500,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,400,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,700,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,000,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,500,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,100,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1397

قیمت لیفان X50 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1396

قیمت لیفان X50 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,800,000
 لیفان , لیفان X50, 1397

قیمت لیفان X50 مدل 1397

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,100,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,100,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000