قیمت سانگ یانگ و مشخصات فنی

رودیوس 2012

رودیوس

قیمت تیپ های مختلف رودیوس

نیو کوراندو 2015

نیو کوراندو

سانگ‌یانگ یکی از کمپانی‌های کره‌ای است که از دیرباز د...

کایرون 2011 تا 2013

کایرون

کوراندو بن رو 1385 تا 1388

کوراندو بن رو

شرکت سانگ یانگ در سال 1345 در کره جنوبی تأسیس شده و یکی از شرکت‌های برتر در تولید خودروهای شاسی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , کایرون, 2011

قیمت کایرون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,600,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,200,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1387

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,600,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 سانگ یانگ , کوراندو بن رو, 1386

قیمت کوراندو بن رو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ مشکی 24000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,500,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ مشکی 24000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,500,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ مشکی 420000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,200,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ مشکی 420000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,200,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1382

قیمت موسو مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,100,000
 سانگ یانگ , موسو, 1382

قیمت موسو مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,100,000
 سانگ یانگ , موسو, 1382

قیمت موسو مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,100,000
 سانگ یانگ , موسو, 1382

قیمت موسو مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,100,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,200,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ نقره ای 25000 دو ماه دو سال سالم سالم 129,700,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ نقره ای 25000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 130,500,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ نقره ای 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,400,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 124,300,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه