قیمت سانگ یانگ و مشخصات فنی

چیرمن 600 بن رو 1384 تا 1388

چیرمن 600 بن رو

شرکت سانگ یانگ به عنوان یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی کره ای است که در سال 1954 میلادی...

رودیوس 2012

رودیوس

شرکت خودروسازی کره‌ای سانگ یانگ یکی از معتبرترین کمپانی‌ها...

قیمت تیپ های مختلف رودیوس

رکستون 2010 تا 2013

رکستون

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

نیو کوراندو 2015

نیو کوراندو

سانگ‌یانگ یکی از کمپانی‌های کره‌ای است که از دیرباز د...

کایرون 2011 تا 2013

کایرون

یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های تولید خودرو در جهان، شرکت کره&zw...

کوراندو بن رو 1385 تا 1388

کوراندو بن رو

شرکت سانگ یانگ در سال 1345 در کره جنوبی تأسیس شده و یکی از شرکت‌های برتر در تولید خودروهای شاسی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

سایر رنگها 35000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 297,800,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

سایر رنگها 35000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 297,700,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 277,400,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 277,400,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 282,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,600,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,300,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,600,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 282,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 277,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 76,700,000
 سانگ یانگ , کوراندو بن رو, 1388

قیمت کوراندو بن رو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 60000 سه ماه ندارد قطعه 1 قطعه 1 188,100,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 60000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 196,900,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 60000 سه ماه ندارد سالم سالم 201,400,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 60000 سه ماه ندارد سالم سالم 201,400,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 60000 سه ماه ندارد قطعه 1 سالم 192,400,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 60000 سه ماه ندارد سالم سالم 201,400,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا