قیمت سانگ یانگ و مشخصات فنی

رودیوس 2012

رودیوس

شرکت خودروسازی کره‌ای سانگ یانگ یکی از معتبرترین کمپانی‌ها...

قیمت تیپ های مختلف رودیوس

رکستون 2010 تا 2013

رکستون

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

نیو کوراندو 2015

نیو کوراندو

سانگ‌یانگ یکی از کمپانی‌های کره‌ای است که از دیرباز د...

کایرون 2011 تا 2013

کایرون

یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های تولید خودرو در جهان، شرکت کره&zw...

کوراندو بن رو 1385 تا 1388

کوراندو بن رو

شرکت سانگ یانگ در سال 1345 در کره جنوبی تأسیس شده و یکی از شرکت‌های برتر در تولید خودروهای شاسی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,100,000
 سانگ یانگ , کوراندو بن رو, 1388

قیمت کوراندو بن رو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 90,800,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,000,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2018

قیمت تیوولی مدل 2018

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 288,000,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2018

قیمت تیوولی مدل 2018

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 167,600,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,400,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2017

قیمت تیوولی مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 235,700,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 239,200,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 230,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ مشکی 10000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 261,200,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 230,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 234,100,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2017

قیمت تیوولی مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 238,300,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,900,000