قیمت سانگ یانگ و مشخصات فنی

رودیوس 2012

رودیوس

شرکت خودروسازی کره‌ای سانگ یانگ یکی از معتبرترین کمپانی‌ها...

قیمت تیپ های مختلف رودیوس

نیو کوراندو 2015

نیو کوراندو

سانگ‌یانگ یکی از کمپانی‌های کره‌ای است که از دیرباز د...

کایرون 2011 تا 2013

کایرون

کوراندو بن رو 1385 تا 1388

کوراندو بن رو

شرکت سانگ یانگ در سال 1345 در کره جنوبی تأسیس شده و یکی از شرکت‌های برتر در تولید خودروهای شاسی...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 سانگ یانگ , کوراندو بن رو, 1385

قیمت کوراندو بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 160,200,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 158,600,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 160,200,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 160,200,000
 سانگ یانگ , تیوولی, 2016

قیمت تیوولی مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 160,200,000
 سانگ یانگ , کوراندو بن رو, 1385

قیمت کوراندو بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , کوراندو بن رو, 1385

قیمت کوراندو بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 سانگ یانگ , کایرون, 2013

قیمت کایرون مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 33,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 35,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 34,500,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 32,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 33,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 32,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 37,300,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 38,600,000