قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو و مشخصات فنی

2018

سانگ یانگ نیو کوراندو,2018

نیو کوراندو پرمیوم پلاس 2018 جدیدترین نسل از کراس ­­اورهای شرکت آسیا...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ نیو کوراندو در سال 2018

2015

سانگ یانگ نیو کوراندو,2015

سانگ‌یانگ یکی از کمپانی‌های کره‌ای است که از دیرباز د...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 383,200,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 352,200,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 346,800,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2018

قیمت نیو کوراندو مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000