قیمت سانگ یانگ موسو و مشخصات فنی

1386

سانگ یانگ موسو,1386

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ موسو در سال 1386

1385

سانگ یانگ موسو,1385

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ موسو در سال 1385

1384

سانگ یانگ موسو,1384

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

1383

سانگ یانگ موسو,1383

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

1382

سانگ یانگ موسو,1382

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,500,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 8 32,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 10 30,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 11 28,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 9 31,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 7 32,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 6 33,500,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 5 34,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 4 34,900,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 5 34,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 4 35,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 5 34,300,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 4 35,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 5 34,300,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 4 35,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 3 35,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 2 36,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 37,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 ندارد ندارد سالم سالم 39,200,000