قیمت سانگ یانگ کوراندو بن رو و مشخصات فنی

1388

سانگ یانگ کوراندو بن رو,1388

سانگ یانگ، شرکتی قدیمی از کره­جنوبی هست که در حوزه شاسی­بلند و خودروهای آفرودی، آوازه­ا...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ کوراندو بن رو در سال 1388

1387

سانگ یانگ کوراندو بن رو,1387

سانگ یانگ، شرکتی قدیمی از کره­جنوبی هست که در حوزه شاسی­بلند و خودروهای آفرودی، آوازه­ا...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ کوراندو بن رو در سال 1387

1386

سانگ یانگ کوراندو بن رو,1386

سانگ یانگ، شرکتی قدیمی از کره­جنوبی هست که در حوزه شاسی­بلند و خودروهای آفرودی، آوازه­ا...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ کوراندو بن رو در سال 1386

1385

سانگ یانگ کوراندو بن رو,1385

سانگ یانگ، شرکتی قدیمی از کره­جنوبی هست که در حوزه شاسی­بلند و خودروهای آفرودی، آوازه­ا...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ کوراندو بن رو در سال 1385