قیمت رنو ساندرو و مشخصات فنی

1397

رنو ساندرو,1397

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1397

1396

رنو ساندرو,1396

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1396

1395

رنو ساندرو,1395

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1395

1394

رنو ساندرو,1394

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1394

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم قطعه 1 49,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,400,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,900,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,400,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 49,300,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 49,400,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 50,100,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,900,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 یک ماه دو سال سالم سالم 48,500,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 یک ماه ندارد سالم سالم 48,500,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,500,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,400,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,500,000