قیمت رنو ساندرو استپ وی و مشخصات فنی

1397

رنو ساندرو استپ وی,1397

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1397

1396

رنو ساندرو استپ وی,1396

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1396

1395

رنو ساندرو استپ وی,1395

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1395

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,200,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,200,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

سایر رنگها 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,400,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ خاکستری 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,900,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ بژ 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,300,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,200,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ مشکی 20000 سه ماه یک سال سالم قطعه 1 121,600,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ مشکی 20000 سه ماه یک سال سالم سالم 124,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ مشکی 20000 سه ماه یک سال سالم قطعه 1 121,600,000