قیمت کیا ریو هاچ بک و مشخصات فنی

2017

کیا ریو هاچ بک,2017

شاید با شنیدن نام "ریو" اولین تصویری که در ذهنتان تداعی می‌شود ...

2016

کیا ریو هاچ بک,2016

شاید با شنیدن نام "ریو" اولین تصویری که در ذهنتان تداعی می‌شود ...