قیمت كیا کادنزا و مشخصات فنی

2014

كیا کادنزا,2014

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2014

2013

كیا کادنزا,2013

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2013

2012

كیا کادنزا,2012

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2012

2011

كیا کادنزا,2011

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2011

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,300,000
 كیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,200,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 178,000,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 166,400,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,200,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,600,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,100,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,200,000
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 164,800,000
بیشتر ...
 كیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,600,000
 كیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,200,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,500,000
 كیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,500,000
 كیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,200,000
 كیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,500,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,500,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 178,000,000