قیمت کیا سورنتو و مشخصات فنی

2015

کیا سورنتو,2015

سورنتو 2017 در دو قسمت نسبت به مدل قبلی؛ کار اساسی و عمیقی انجام داده است: امکانات ویژه برای ارتباط ...

2013

کیا سورنتو,2013

سورنتو خودروی شاسی‌بلندی است که نسبت به مدل قبلی آن، پیشرفت چشمگیری داشته است. منتقدان به دلیل ...

2012

کیا سورنتو,2012

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف کیا سورنتو در سال 2012

2011

کیا سورنتو,2011

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف کیا سورنتو در سال 2011

2010

کیا سورنتو,2010

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف کیا سورنتو در سال 2010

2009

کیا سورنتو,2009

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

2008

کیا سورنتو,2008

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , سورنتو, 2015

قیمت سورنتو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,700,000
 کیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 281,200,000
 کیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 288,300,000
 کیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 457,300,000
 کیا , سورنتو, 2015

قیمت سورنتو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,700,000
 کیا , سورنتو, 2015

قیمت سورنتو مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,700,000
 کیا , سورنتو, 2013

قیمت سورنتو مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 586,900,000
 کیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 457,300,000
 کیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 403,900,000
 کیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 365,900,000
بیشتر ...
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 794,100,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 865,000,000
 کیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,300,000
 کیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 464,900,000
 کیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,300,000
 کیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 365,900,000
 کیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 373,500,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 794,100,000
 کیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 296,000,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 666,500,000