قیمت كیا سورنتو و مشخصات فنی

2015

كیا سورنتو,2015

سورنتو 2017 در دو قسمت نسبت به مدل قبلی؛ کار اساسی و عمیقی انجام داده است: امکانات ویژه برای ارتباط ...

2013

كیا سورنتو,2013

سورنتو خودروی شاسی‌بلندی است که نسبت به مدل قبلی آن، پیشرفت چشمگیری داشته است. منتقدان به دلیل ...

2012

كیا سورنتو,2012

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2012

2011

كیا سورنتو,2011

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2011

2010

كیا سورنتو,2010

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2010

2009

كیا سورنتو,2009

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

2008

كیا سورنتو,2008

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,000,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,400,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,400,000
 كیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 كیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 كیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 336,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
بیشتر ...
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 336,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 290,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 كیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,700,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,400,000
 كیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ مشکی 166000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 115,300,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 166000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 116,500,000