قیمت كیا سورنتو و مشخصات فنی

2015

كیا سورنتو,2015

سورنتو 2017 در دو قسمت نسبت به مدل قبلی؛ کار اساسی و عمیقی انجام داده است: امکانات ویژه برای ارتباط ...

2013

كیا سورنتو,2013

سورنتو خودروی شاسی‌بلندی است که نسبت به مدل قبلی آن، پیشرفت چشمگیری داشته است. منتقدان به دلیل ...

2012

كیا سورنتو,2012

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2012

2011

كیا سورنتو,2011

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2011

2010

كیا سورنتو,2010

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2010

2009

كیا سورنتو,2009

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

2008

كیا سورنتو,2008

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,500,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 178,000,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 8000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 474,800,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 8000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 474,700,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,000,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 8000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 485,900,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 8000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 485,800,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
بیشتر ...
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 217,600,000
 كیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 كیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 كیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 كیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 كیا , سورنتو, 2015

قیمت سورنتو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,000,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,000,000
 كیا , سورنتو, 2015

قیمت سورنتو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,000,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,200,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ نقره ای 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,600,000