قیمت کیا سورنتو و مشخصات فنی

2015

کیا سورنتو,2015

سورنتو 2017 در دو قسمت نسبت به مدل قبلی؛ کار اساسی و عمیقی انجام داده است: امکانات ویژه برای ارتباط ...

2013

کیا سورنتو,2013

سورنتو خودروی شاسی‌بلندی است که نسبت به مدل قبلی آن، پیشرفت چشمگیری داشته است. منتقدان به دلیل ...

2012

کیا سورنتو,2012

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف کیا سورنتو در سال 2012

2011

کیا سورنتو,2011

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف کیا سورنتو در سال 2011

2010

کیا سورنتو,2010

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف کیا سورنتو در سال 2010

2009

کیا سورنتو,2009

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

2008

کیا سورنتو,2008

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 کیا , سورنتو, 2013

قیمت سورنتو مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,100,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,000,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,000,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 790,000,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 790,000,000
 کیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 790,000,000
 کیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 کیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,100,000
 کیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 382,800,000
بیشتر ...
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 650,000,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 694,800,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 688,400,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 694,800,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 693,000,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 694,800,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 694,000,000
 کیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 688,400,000