قیمت كیا اپتیما و مشخصات فنی

2015

كیا اپتیما,2015

بسیاری از منتقدان نظر مساعدی نسبت به خودروی کیا اپتیما دارند. این خورو با موتور 2.4 لیتری را می&zwnj...

2014

كیا اپتیما,2014

بسیاری از منتقدان نظر مساعدی نسبت به خودروی کیا اپتیما دارند. این خورو با موتور 2.4 لیتری را می&zwnj...

2013

كیا اپتیما,2013

شرکت کیا اتومبیل اپتیما از خانواده سدان را از یک نمونه ساده و فراموش‌شدنی به یکی از برترین سبک&...

2012

كیا اپتیما,2012

شرکت کیا اتومبیل اپتیما از خانواده سدان را از یک نمونه ساده و فراموش‌شدنی به یکی از برترین سبک&...

2010

كیا اپتیما,2010

شرکت کیا، خودروی اپتیما را در سال 2009، با یک طراحی فوق­العاده زیبا و جذاب روانه بازار کرد. اولین نک...

قیمت تیپ های مختلف كیا اپتیما در سال 2010

2009

كیا اپتیما,2009

شرکت کیا، خودروی اپتیما را در سال 2009، با یک طراحی فوق­العاده زیبا و جذاب روانه بازار کرد. اولین نک...

قیمت تیپ های مختلف كیا اپتیما در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 260,000,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 266,000,000
 كیا , اپتیما, 2010

قیمت اپتیما مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,000,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 41000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 334,400,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 كیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 291,200,000
 كیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,000,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,000,000
بیشتر ...
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,000,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 355,000,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 379,200,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 385,000,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 375,000,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 311,700,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 311,700,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 311,700,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 311,700,000