قیمت کیا اپتیما و مشخصات فنی

2015

کیا اپتیما,2015

بسیاری از منتقدان نظر مساعدی نسبت به خودروی کیا اپتیما دارند. این خورو با موتور 2.4 لیتری را می&zwnj...

2014

کیا اپتیما,2014

بسیاری از منتقدان نظر مساعدی نسبت به خودروی کیا اپتیما دارند. این خورو با موتور 2.4 لیتری را می&zwnj...

2013

کیا اپتیما,2013

شرکت کیا اتومبیل اپتیما از خانواده سدان را از یک نمونه ساده و فراموش‌شدنی به یکی از برترین سبک&...

2012

کیا اپتیما,2012

شرکت کیا اتومبیل اپتیما از خانواده سدان را از یک نمونه ساده و فراموش‌شدنی به یکی از برترین سبک&...

2010

کیا اپتیما,2010

شرکت کیا، خودروی اپتیما را در سال 2009، با یک طراحی فوق­العاده زیبا و جذاب روانه بازار کرد. اولین نک...

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2010

2009

کیا اپتیما,2009

شرکت کیا، خودروی اپتیما را در سال 2009، با یک طراحی فوق­العاده زیبا و جذاب روانه بازار کرد. اولین نک...

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,400,000
 کیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 435,800,000
 کیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 401,000,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 462,300,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 472,100,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 419,700,000
 کیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 447,700,000
 کیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 447,700,000
 کیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 401,000,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 419,700,000
بیشتر ...
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 447,700,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,400,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,400,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,400,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,400,000
 کیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 447,700,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 419,700,000
 کیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 401,000,000
 کیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,400,000
 کیا , اپتیما, 2012

قیمت اپتیما مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 354,400,000