قیمت کیا اپتیما و مشخصات فنی

2015

کیا اپتیما,2015

بسیاری از منتقدان نظر مساعدی نسبت به خودروی کیا اپتیما دارند. این خورو با موتور 2.4 لیتری را می&zwnj...

2014

کیا اپتیما,2014

بسیاری از منتقدان نظر مساعدی نسبت به خودروی کیا اپتیما دارند. این خورو با موتور 2.4 لیتری را می&zwnj...

2013

کیا اپتیما,2013

شرکت کیا اتومبیل اپتیما از خانواده سدان را از یک نمونه ساده و فراموش‌شدنی به یکی از برترین سبک&...

2012

کیا اپتیما,2012

شرکت کیا اتومبیل اپتیما از خانواده سدان را از یک نمونه ساده و فراموش‌شدنی به یکی از برترین سبک&...

2010

کیا اپتیما,2010

شرکت کیا، خودروی اپتیما را در سال 2009، با یک طراحی فوق­العاده زیبا و جذاب روانه بازار کرد. اولین نک...

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2010

2009

کیا اپتیما,2009

شرکت کیا، خودروی اپتیما را در سال 2009، با یک طراحی فوق­العاده زیبا و جذاب روانه بازار کرد. اولین نک...

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 کیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 کیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 564,200,000
 کیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 601,400,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 73000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 492,500,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 73000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 492,400,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 600 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 564,300,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 600 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 564,300,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 6000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 558,500,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 6000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 558,500,000
بیشتر ...
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 6000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 558,500,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 6000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 558,500,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 6000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 558,500,000
 کیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 500,000,000
 کیا , اپتیما, 2010

قیمت اپتیما مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,000,000
 کیا , اپتیما, 2012

قیمت اپتیما مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,200,000
 کیا , اپتیما, 2010

قیمت اپتیما مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,000,000
 کیا , اپتیما, 2012

قیمت اپتیما مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,200,000
 کیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 342,600,000
 کیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 436,100,000