قیمت کیا سراتو کوپه و مشخصات فنی

2015

کیا سراتو کوپه,2015

با فروش فوق­ العاده­ای که نمایندگی­ها در اواخر سال 2013 داشتند، طراحان شرکت کیا، خودروی کوپه 2014 را...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2015

2014

کیا سراتو کوپه,2014

با فروش فوق­العاده­ای که نمایندگی­ها در اواخر سال 2013 داشتند، طراحان شرکت کیا، خودروی کوپه 2014 را ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2014

2013

کیا سراتو کوپه,2013

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2012

کیا سراتو کوپه,2012

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2011

کیا سراتو کوپه,2011

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2011

2010

کیا سراتو کوپه,2010

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , سراتو کوپه, 2011

قیمت سراتو کوپه مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2015

قیمت سراتو کوپه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 397,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,900,000
 کیا , سراتو کوپه, 2011

قیمت سراتو کوپه مدل 2011

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2011

قیمت سراتو کوپه مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,000,000
بیشتر ...
 کیا , سراتو کوپه, 2011

قیمت سراتو کوپه مدل 2011

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 254,500,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2015

قیمت سراتو کوپه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 401,700,000
 کیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 377,800,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000