قیمت کیا سراتو کوپه و مشخصات فنی

2015

کیا سراتو کوپه,2015

با فروش فوق­ العاده­ای که نمایندگی­ها در اواخر سال 2013 داشتند، طراحان شرکت کیا، خودروی کوپه 2014 را...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2015

2014

کیا سراتو کوپه,2014

با فروش فوق­العاده­ای که نمایندگی­ها در اواخر سال 2013 داشتند، طراحان شرکت کیا، خودروی کوپه 2014 را ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2014

2013

کیا سراتو کوپه,2013

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2012

کیا سراتو کوپه,2012

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2011

کیا سراتو کوپه,2011

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2011

2010

کیا سراتو کوپه,2010

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو کوپه در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 350,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 355,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
بیشتر ...
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 208,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 350,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,000,000
 کیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 231,000,000