قیمت كیا سراتو کوپه و مشخصات فنی

2015

كیا سراتو کوپه,2015

با فروش فوق­ العاده­ای که نمایندگی­ها در اواخر سال 2013 داشتند، طراحان شرکت کیا، خودروی کوپه 2014 را...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو کوپه در سال 2015

2014

كیا سراتو کوپه,2014

با فروش فوق­العاده­ای که نمایندگی­ها در اواخر سال 2013 داشتند، طراحان شرکت کیا، خودروی کوپه 2014 را ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو کوپه در سال 2014

2013

كیا سراتو کوپه,2013

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2012

كیا سراتو کوپه,2012

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2011

كیا سراتو کوپه,2011

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو کوپه در سال 2011

2010

كیا سراتو کوپه,2010

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو کوپه در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سراتو کوپه, 2011

قیمت سراتو کوپه مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,500,000
 كیا , سراتو کوپه, 2015

قیمت سراتو کوپه مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 165,700,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 160,300,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 156,700,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 161,200,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 145,500,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 148,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 156,700,000
بیشتر ...
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 148,800,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 153,100,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 155,700,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 169,700,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 164,900,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 172,600,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 178,800,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 179,600,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 184,800,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 184,800,000