قیمت كیا سراتو و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

كیا سراتو 1600 وارداتی 2012

كیا سراتو 1600 وارداتی 2012

7900000031000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,اتوماتیک

كیا سراتو 2000 وارداتی 2008

كیا سراتو 2000 وارداتی 2008

154000کیلومتر

1975سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

كیا سراتو 2000 وارداتی 2015

كیا سراتو 2000 وارداتی 2015

28402کیلومتر

1998سی سی,4سیلندر,سدان,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه