قیمت کیا سراتو و مشخصات فنی

2015

کیا سراتو,2015

شرکت کیا در بخش خودروهای سایز متوسط در عرض سه سال با بهبود قیمت، بهتر کردن ظاهر و افزودن چند ویژگی ج...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو در سال 2015

2014

کیا سراتو,2014

شرکت کیا در بخش خودروهای سایز متوسط در عرض سه سال با بهبود قیمت، بهتر کردن ظاهر و افزودن چند ویژگی ج...

2013

کیا سراتو,2013

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2012

کیا سراتو,2012

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2011

کیا سراتو,2011

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو در سال 2011

2010

کیا سراتو,2010

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو در سال 2010

2009

کیا سراتو,2009

خودروی کیا سراتو که توسط شرکت کیا در سال 2007 دچار تغییراتی در داخل و بیرون شده بود، در سال 2008 و...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو در سال 2009

2008

کیا سراتو,2008

خودروی کیا سراتو که توسط شرکت کیا در سال 2007 دچار تغییراتی در داخل و بیرون شده بود، در سال 2008 و...

قیمت تیپ های مختلف کیا سراتو در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 319,900,000
 کیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 286,500,000
 کیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,300,000
 کیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 329,500,000
 کیا , سراتو, 2013

قیمت سراتو مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,000,000
 کیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 204,000,000
 کیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,000,000
 کیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 485,000,000
 کیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 329,500,000
 کیا , سراتو, 2017

قیمت سراتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 465,200,000
بیشتر ...
 کیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 425,000,000
 کیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,700,000
 کیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 425,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 181,300,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 177,300,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 1 172,600,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 2 169,700,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 3 163,300,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 2 169,700,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 1 174,300,000