قیمت میتسوبیشی پاجرو چهار درب و مشخصات فنی

2010

میتسوبیشی پاجرو چهار درب,2010

خودروی میتسوبیشی پاجرو همانند سایر SUV ها بسیار تنومند است و هنگام رانندگی با آن، این را حس خواهید ک...

2008

میتسوبیشی پاجرو چهار درب,2008

خودروی میتسوبیشی پاجرو همانند سایر SUV ها بسیار تنومند است و هنگام رانندگی با آن، این را حس خواهید ک...

2007

میتسوبیشی پاجرو چهار درب,2007

خودروی میتسوبیشی پاجرو همانند سایر SUV ها بسیار تنومند است و هنگام رانندگی با آن، این را حس خواهید ک...