قیمت گریت وال هاوال H6 و مشخصات فنی

2016

گریت وال هاوال H6,2016

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

قیمت تیپ های مختلف گریت وال هاوال H6 در سال 2016

2015

گریت وال هاوال H6,2015

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

قیمت تیپ های مختلف گریت وال هاوال H6 در سال 2015

2014

گریت وال هاوال H6,2014

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

قیمت تیپ های مختلف گریت وال هاوال H6 در سال 2014

2013

گریت وال هاوال H6,2013

در سال‌های اخیر با انبوه خودروهای چینی در بازار مواجه هستیم که ...

قیمت تیپ های مختلف گریت وال هاوال H6 در سال 2013

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گریت وال , هاوال H6, 2013

قیمت هاوال H6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,300,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,000,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,700,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,700,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2014

قیمت هاوال H6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,100,000
بیشتر ...
 گریت وال , هاوال H6, 2013

قیمت هاوال H6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,300,000
 گریت وال , هاوال H6, 2014

قیمت هاوال H6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,100,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2013

قیمت هاوال H6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,300,000
 گریت وال , هاوال H6, 2013

قیمت هاوال H6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,300,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000
 گریت وال , هاوال H6, 2016

قیمت هاوال H6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,900,000