قیمت پراید 131 و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

سایپا پراید 131 SE 1394

سایپا پراید 131 SE 1394

1850000025000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 131 Ex 1392

سایپا پراید 131 Ex 1392

1670000067000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 131 SE 1394

سایپا پراید 131 SE 1394

15000000194843کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 131 SE 1392

سایپا پراید 131 SE 1392

16600000111000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه