قیمت پراید 131 و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

سایپا پراید 131 SE 1394

سایپا پراید 131 SE 1394

1850000015800کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 131 SX 1390

سایپا پراید 131 SX 1390

14000000106000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 131 SE 1393

سایپا پراید 131 SE 1393

1850000049000کیلومتر

1400سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید 131 SE 1393

سایپا پراید 131 SE 1393

1700000075354کیلومتر

1400سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه