قیمت تیبا و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

سایپا تیبا SX 1391

سایپا تیبا SX 1391

1750000098000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا تیبا SX 1392

سایپا تیبا SX 1392

1850000074000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا تیبا SX 1391

سایپا تیبا SX 1391

1740000051000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا تیبا SX 1393

سایپا تیبا SX 1393

2050000047651کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه