قیمت برلیانس V5 و مشخصات فنی

1394

برلیانس برلیانس V5,1394

برلیانس وی 5 (V5) یک خودروی شاسی بلند ساخت کشور چین است. طراحی این خ...

قیمت تیپ های مختلف برلیانس برلیانس V5 در سال 1394

1393

برلیانس برلیانس V5,1393

برلیانس وی 5 (V5) یک خودروی شاسی بلند ساخت کشور چین است. طراحی این خ...

قیمت تیپ های مختلف برلیانس برلیانس V5 در سال 1393