قیمت J4 و مشخصات فنی

1398

جک J4,1398

جک J4 یکی دیگر از محصولات گروه صنعتی کرمان خودرو می­باشد. کرمان خودرو توانسته است با همکاری شرکت چی...

قیمت تیپ های مختلف جک J4 در سال 1398

1397

جک J4,1397

جک J4 یکی دیگر از محصولات گروه صنعتی کرمان خودرو می­باشد. کرمان خودرو توانسته است با همکاری شرکت چی...

قیمت تیپ های مختلف جک J4 در سال 1397