قیمت سوزوکی ویتارا و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 اتومات کلاس 9 1396

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 اتومات کلاس 9 1396

1310000006245کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 دنده‌ای کلاس 8 1391

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 دنده‌ای کلاس 8 1391

9500000042950کیلومتر

2400سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400  اتومات کلاس 5 1390

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 اتومات کلاس 5 1390

9000000091003کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 دنده‌ای کلاس 8 1390

سوزوکی ویتارا ایران خودرو 2400 دنده‌ای کلاس 8 1390

9100000056166کیلومتر

2393سی سی,4سیلندر,شاسی بلند,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه